Trainer

  “Ontzettend nuttig om de psychologische kant van de juridische procedure eens te benaderen. Als jurist heb je daar toch weinig zicht op.”

  Deelnemer workshop ‘Inspelen op procedurele rechtvaardigheid’

  Een bezwaarschriftprocedure, een beroepsprocedure of een overheidsbesluit dat als eerlijk en rechtvaardig wordt ervaren, heeft talloze positieve effecten. Te denken valt aan effecten op de acceptatie van het besluit, op het vertrouwen van de maatschappij in de overheid en diens vertegenwoordigers en daarmee ook op de legitimiteit van de overheid. Maar wanneer wordt iets als eerlijk en rechtvaardig ervaren? Welke aspecten van het gedrag van ambtenaren en welke aspecten van de formeel vormgegeven procedure leiden tot deze ervaring? 

  Deze vragen worden beantwoord in mijn workshop over procedurele rechtvaardigheid. Als wij juristen spreken over procedurele rechtvaardigheid, dan hebben we het vaak over een eerlijk proces zoals beschreven staat in artikel 6 EVRM. Dan gaat het over belangrijke waarden als onpartijdigheid en hoor en wederhoor. Als sociaal psychologen spreken over procedurele rechtvaardigheid, dan gaat het om de subjectieve ervaring en de beleving en daarmee over de vraag: wanneer vindt iemand een procedure eerlijk en rechtvaardig? Wanneer voelt iemand zich rechtvaardig behandeld?

  Ik ben in mei 2018 cum laude gepromoveerd op deze vraag aan de Universiteit Utrecht. Daarbij keek ik hoe ervaren procedurele rechtvaardigheid zich verhoudt tot negatieve beslissingen van de rechter en hoe dit alles invloed heeft op het vertrouwen dat mensen hebben in de rechter en in de overheid.

  Deze workshop heb ik onder meer gegeven bij het ministerie van VWS, de Belastingdienst, het UWV, het Verbond van Verzekeraars en de Academie voor Overheidsjuristen.

  Duur: tussen 1 – 3 uur, altijd op maat gemaakt
  Doelgroep: overheidsjuristen, ambtenaren en frontoffice medewerkers die interactie met burgers hebben
  Prijs: op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte en duur

  “Het oefenen met pitchen was erg waardevol en wat we leerden, kon meteen in de praktijk worden gebracht!”

  Deelnemer KLM aan de pitchtraining

  Presenteren kun je leren! En dat is echt waar. Als we iets belangrijks te vertellen hebben, hebben we vaak de neiging om heel veel informatie over te brengen. Maar less is more. Dat leer je in deze pitchtraining.

  In verschillende blokken worden praktijk en theorie afgewisseld. We kijken eerst naar jou in relatie tot je publiek. Wie is je doelgroep? Hoe sta je erbij? Hoe maak jij rapport?

  Daarna kijken we naar de opbouw van een goede pitch. Uit welke elementen bestaat die? Wat ga jij vertellen? En belangrijker: hoe ga je dat vertellen? We staan stil bij de verschillende hulpmiddelen die je gaan helpen om jouw verhaal zo helder en pakkend mogelijk over te brengen.

  Duur: tussen de 1,5 en 3 uur, altijd op maat gemaakt
  Doelgroep: iedereen die wil leren hoe andere mensen te overtuigen met een presentatie, idee, project of plan
  Prijs: op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte en duur

  Al van kinds af aan ben ik een verhalenverteller. Ik geloof in de kracht van verhalen. Verhalen verbinden en verhalen inspireren. Maar wat doet een goed verhaal? En wat maakt een verhaal goed? Wie is je publiek? Hoe neem je hen mee in je verhaal?

  In deze workshop laat ik jou je eigen verhaal componeren met de juiste structuur, de benodigde ingrediënten en de nodige joie de vivre waarmee jij je publiek gaat inspireren :-).

  Duur: 1,5 – 2 uur
  Doelgroep: mensen (managers, bestuurders, wetenschappers, consultants, docenten) die willen leren hoe ze de kracht van (eigen) verhalen kunnen gebruiken voor meer impact en verbinding in hun dagelijkse praktijk, zowel zakelijk als privé.
  Prijs: op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte en duur